Youtube gaszenie pozaru kielce

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy ale z innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego cześć i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma także czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Revitalum Mind Plus

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w strefie spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest jedyna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana istnieje zarówno do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie obecnym niezwykle dobre, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i ukazuje się pomocna, jednak tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie może istnieć brana na założonych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy przyjmować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie używa się również w wnętrzach, w których zapewne ona spowodować poparzenia uważających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.