Szkodliwosc pylu drzewnego

Pyły i inne części unoszące się w powietrzu mogą stanowić specjalnie nieprzyjazne dla naszego zdrowia. Co prawda organizm typa jest właściwie wyposażony w bariery utrudniające wnikanie zbyt dużo zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjmie się ono do własnego pomieszczenia.

Niestety, te ubezpieczenia choć skuteczne, czasem wyrażają się niewystarczające - zwłaszcza dla bardzo delikatnych cząsteczek pyłów, jakie z możliwością przenikają przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź odkładając się natomiast w wyniku powodując powstawanie groźnych, często ciężkich i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca toż fantastyczne podejście do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie uzyskuje się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza przygotowuje się być oryginalne - choć bynajmniej nie znaczy to, że pewne dla kogoś. Z kolei tam, gdzie pracują organizacje i piece wyzwalające spore ilości zanieczyszczeń, są i ludzie odpowiedzialni za ich pozycję, i bezpośrednio zmuszeni wdychać wyziewy tych instytucji. Na wesele wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone specjalnie do filtrowania w sposób mechaniczny zanieczyszczeń, które są wytwarzane przez piece hutnicze, lub nowego typu maszyny gospodarcze. W ról zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach tak byłoby zlikwidować przyczynę ich powstawania. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w dowolnej dziedzinie, to pewne procesy techniczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, i nawet jeżeli da się je zmienić, wtedy nie tak zyskownie. W wypadku przemysłu wydajność maszyny to substancja, to nie zawsze płaci się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na zdrowa, lecz mniej wydajną. Dużo prostszym rozwiązaniem pozwalającym wdrożyć do fabryki czy huty działania proekologiczne jest danie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z części występujących w procesie pracy czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są obecnie bardzo powszechnie i łatwo wykorzystywanym rozwiązaniem, szczególnie w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, zaś w hutnictwie, które również wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej budowie nie są właściwe dla organizmu człowieka tam pracującego.