Mikroskop jajo

Kolposkop został wynaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Jest toż sprzęt do badania ginekologicznego, który robi i chowa się również do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy a samą szyjkę macicy. Narzędzie to powoduje w czasie bliskiego czasu, bo zaledwie paru minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, bądź nie, czy stawiają na nim jedno zmiany nowotworowe, bądź nie pewnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest aktualnie najbardziej trudnym ze całych schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w współczesnych czasach, stanowi ona nadal łatwo nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd te oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w okresie wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, używa się szereg innych badań, takich gdy na przykład cytologię. Zawsze istnieje więc określenie, które lecz w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która pełniona jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o wiele dużo pozytywna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent nadziei na znalezienie nowotworu w wczesnym jego stadium. Dlaczego jest toż takie ważne? Ponieważ wyłącznie w wczesnej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, i czym wysoce zaawansowane stadium, tym niższa szansa pacjentki na przeżycie. Trudni w sferze medycyny, oraz specjalisty zajmujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że o jest połączyć obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne oraz badanie przy zastosowaniu kolposkopu. Dobrze to faktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego tak o prowadzić badania choć raz na kwartał.