Kasa fiskalna elzab mini cena

Na początek warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy realizowane w czasie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a także usługę w normalnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich współpraca z tekstami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodność z nadrukami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w zakresie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do współprac z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zastrzeżeniami przechowuje w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być wykonany również wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją pracę czy z pewnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W momencie przeglądu technicznego badane są przede wszystkim te składniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak to w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na funkcjonowanie kasy, ani oraz nie sprawdza, lub pozostałe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, ale będą to funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.